Bemowo Park
LOKALIZACJA:
ul. Łokuciewskiego
INWESTOR:
Dor Group
ROK:
2016
POWIERZCHNIA:
-