ul. Czarnieckiego w Pogórzu k. Gdyni
LOKALIZACJA:
ul. Czarnieckiego w Pogórzu k. Gdyni
INWESTOR:
SHIRAZ Sp. z o.o.
ROK:
2008
POWIERZCHNIA:
18 000 m2 PUMiU