ul.Kazimierza Wielkiego w Poznaniu
LOKALIZACJA:
ul.Kazimierza Wielkiego w Poznaniu
INWESTOR:
Ronson Development Sp. z o.o.
ROK:
2009
POWIERZCHNIA:
17 000 m2 PUMiU