ul. Kiprów w Warszawie
LOKALIZACJA:
ul. Kiprów w Warszawie
INWESTOR:
COGIK Investment Sp. z o.o.
ROK:
2011
POWIERZCHNIA:
1454,9 m2 PUMiU