ul. Kolska w Warszawie
LOKALIZACJA:
ul. Kolska w Warszawie
INWESTOR:
MATEXI POLSKA Sp. z o.o.
ROK:
2010
POWIERZCHNIA:
29 696,3 m2 PUMiU