ul.Konstruktorska w Warszawie
LOKALIZACJA:
ul. Konstruktorska w Warszawie
INWESTOR:
KARMAR S.A
ROK:
-
POWIERZCHNIA:
-