ul. Nasielska w Warszawie
LOKALIZACJA:
ul. Nasielska 44 w Warszawie
INWESTOR:
ATTIS DEVELOPMENT
ROK:
2011
POWIERZCHNIA:
5544 m2 PUMiU