ul.Wilanowska w Warszawie
LOKALIZACJA:
ul.Wilanowska w Warszawie
INWESTOR:
Dor Group Sp. z o.o.
ROK:
2008
POWIERZCHNIA:
12 000 m2 PUMiU