ul.Begonii w Warszawie
LOKALIZACJA:
ul. Begonii 5, Warszawa
INWESTOR:
SM Osiedle Młodych
ROK:
2011
POWIERZCHNIA:
10 000 m2